Certificate

  1Certificare calitate
  2Certificare mediu
 3Certificare ohsas
 4Autorizatii afer
5 Agremente
6 Autorizatie Laborator
7
Certificat Mixtura Cernica
 
8                      Certificat Mixtura Chitila
9Certificat Mixtura Megidia
10 Certificat Mixtura Cerna
11 Certificat Mixtura Craiova
12 Certificat Emulsie
13 Certificat Betoane
14Certificat Betoane Rutiere
15Certificat agregate stabilizat