Anunt Utilaje

A N U NŢ

INCHIRIERE UTILAJE, ECHIPAMENTE, MIJLOACE DE TRANSPORT
Debitoare – TEHNOLOGICA RADION – în reorganizare judiciară

Consorțiul format din SMDA Insolvency SPRL și General Group Expert SPRL, în calitate de administratori judiciari în consorțiu, al debitoarei SC TEHNOLOGICA RADION – în reorganizare judiciară, prezintă următoarele liste cu mijloace de transport, utilaje și echipamente propuse și disponibile pentru închiriere. Ofertele se depun la sediul administratorului judiciar SMDA Insolvency SPRL, din București, str. Turturelelor nr.11A, bl.C, Clădirea Phoenicia Business Center, etaj 4, modul 12, sector 3, tel/fax +40(31) 432 85 03; Fax +40(21) 322 42 28, e-mail office@smda-insolvency.ro, www.smda-insolvency.ro, până în data de 05 august 2015. Vizionarea echipamentelor și mijloacelor de transport se face la o dată stabilită de comun acord cu administratorul judiciar. Negocierea și încheierea contractului de închiriere se face la sediul administratorului judiciar și în prezența reprezentanților debitoarei. Predarea bunurilor închiriate se va face în baza unui Proces Verbal de predare-primire, încheiat după semnarea Contractului de închiriere.

SMDA Insolvency SPRL                                                                      General Group Expert SPRL
Reprezentant de practician în insolvență                 Reprezentant de practician în insolvență
Alice Mirela MATACHE                                                                                       Adina DERSCANU

Vezi anuntul cu tabelul utilajelor pentru inchiriere!