Legislatie
CADRU GENERAL:
-         Legea nr. 346/03.12.2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/07.12.2007);
-         H.G.1043/2004 – privind aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare.
PIATA GAZE NATURALE:
 
    
PRETURI SI TARIFE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE:        
-          Ordinul ANRE numarul 57/29.03.2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de SC Tehnologica Radion SRL publicat in Monitorul Oficial 286/30.03.2018
-          Ordinul ANRE numarul 62/30.03.2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale publicat in Monitorul Oficial 287/30.03.2018;
-          Ordinul nr. 30/30.06.2016 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale.
-          Ordin pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici in perspectiva eliminarii preturilor finale reglementate numarul 107/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 780/2014, modificat prin Ordinul 97/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 468/2015;
-          Ordinul 42 /26.06.2013 publicat în Monitorul Oficial al României 382/27.06.2013 de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale începând cu a treia perioadă de reglementare şi privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale aprobată prin ordinul 22/2012, modificată prin ordinul 10/12.02.2014 şi publicată în Monitorul Oficial al României numărul 121/21.02.2014;
-         Ordinul ANRE nr.56/2008 – aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie;
-         Ordinul ANRE nr.62/2008 – privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania, cu modificările şi completările ulterioare, modificat prin Ordinul 115/2008, publicat in Monitorul Oficial nr. 589/2008 si Ordinul 125/2008 publicat in Monitorul Oficial nr.770/2008;
 
LICENTE:
-                 Licenta 1840
-                 Licenta 1839
NORME TEHNICE:
 
STANDARDE DE PERFORMANTA
 
Toate documentele mentionate la aceasta rubrica pot fi vizualizate pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) la adresa www.anre.ro