Furnizare
 
 
1. Conditii generale de contractare
2. Schimbare furnizor gaze naturale -
 
3.Schimbare titular contract
 
4.Reziliere contract furnizare gaze naturale
 
5.Factura:  
6.Drepturi si obligatii ale clientului final de gaze naturale
 
7.Informatii privind modul de preluare a plangerilor: 
2015
2016
 
2017
 Semestrul II
 
8. Solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor  in domeniul energiei