Furnizare
 
 
1. Conditii generale de contractare
- Contract furnizare GN consumatori casnici regim concurential
- Act aditional la contractul de furnizare GN
- Oferta pret furnizare gaze naturale an 01.07.2021 - 30.06.2022
 
2. Schimbare furnizor gaze naturale 
- Cerere furnizare GN
- Act aditional la contractul de furnizare GN
 
 
3. Schimbare titular contract
 
4. Reziliere contract furnizare gaze naturale
 
5. Factura:  
  •  Model Factura
  •  Modalitati de masurare, facturare si mijloace de plata
- Masurarea gazelor naturale
- Facturarea
- Informatii factura
- Modalitati de plata
 
6. Drepturi si obligatii ale clientului final de gaze naturale
 
7. Informatii privind modul de preluare a plangerilor: 
2015
2016
 
2017
 Semestrul II
 
8. Solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor  in domeniul energiei